Instytut Przebudzenia

Institute of Awakening

Rezultaty są oszałamiające wtedy, gdy sposób przekazywania wiedzy przez nauczyciela rezonuje z odbiorcą.

About Me | O Mnie

I am a certified Bioenergotherapist and Initiator of change. I specialise in quantum healing.

 

Bioenergotherapy and Naturotherapy are the fields of healing in which I have been specialising for 12 years.

 

Jestem certyfikowanym Bioenergoterapeutą oraz Inspiratorem zmian kwantowych. Specjalizuję się w tematyce uzdrawiania kwantowego.

Bioenergoterapia i Naturoterapia to dziedzina uzdrawiania w których specjalizuję się od 12 lat. 

Od zawsze kochałam ludzi i chciałam im nieść ulgę w cierpieniu. 

Wierzę, że każdy z nas ma w sobie wrodzone dobro. 

Wszyscy doceniamy zdrowe i pełne radości życie.

Rozumiem czym jest ból i cierpienie bo sama tego doświadczyłam.

Dlatego pomagam innym w samouzdrawianiu, stosując skuteczne metody, które pomogły wielu osobom wyjść z najcięższych chorób w tym nawet z raka.
Beata Rulak - Instytut Przebudzenia

Our Services / Usługi

Polish

Kursy Uzdrawiania Kwantowego

Na podstawie wieloletnich doświadczeń sama opracowałam niezwykle skuteczne metody uzdrawiania ciała i umysłu. Jedną z najbardziej sprawdzonych metod jest dotyk kwantowy.

Sesja z Dotykiem Kwantowym

Sesja z dotykiem kwantowym to sesja polegająca na odnalezieniu dwóch punktów w przestrzeni odpowiadającym wzorcom chorobowym lub innym wzorcom problemowym dotyczącym pacjenta.

Sesja Podróże W Czasie I Przestrzeni

Na podstawie przeprowadzonych przez samego dr.David R.Hawkins badań, jesteśmy w stanie przenieść się w czasie i przestrzeni korzystając z nadprzyrodzonych zdolności do opuszczania ciała które posiada każda ludzka istota.

English

Quantum Healing Courses

Based on many years of experience, I have developed extremely effective methods of healing the body and mind. One of the most proven methods is quantum touch.

Quantum Touch Session

A session with quantum touch is a session that consists in finding two points in space corresponding to disease patterns or other problem patterns concerning the patient.

Session Travels in Time and Space

Based on the research conducted by Dr. David R. Hawkins himself, we are able to move in time and space using supernatural abilities to leave the body that every human being has.

1.Sesja z dotykiem kwantowym.
 
Na skutek załamania się fali, ciało pod wpływem dotyku omdlewa doznając zmiany charakteryzującej się przyjemnym doznaniem ulgi . 
Ta metoda jest niezwykle skuteczna w dziedzinie uzdrawiania.
Pozwala nam uzdrowić swoje ciało z chorób fizycznych, nawet tych które wydają się być nieuleczalne.
 
2.Podróże w czasie I przestrzeni.
 
Tą metodę stosujemy w celu odnalezienia przyczyny powstałego wzorca chorobowego w wyniku często występujących zaburzeń genetycznych w łańcuchu DNA, wzorców chorobowych takich jak np. choroby Centralnego układu nerwowego, choroby raka, Hashimoto oraz innych odziedziczonych po przodkach chorób.
 
3.Sesja Przewidywanie I Odczuwanie pozazmysłowe.
 
Ta metoda pomaga w odnalezieniu przyczyny powstałego w wyniku często występujących zaburzeń genetycznych w łańcuchu DNA wzorców chorobowych takich jak np. choroby Centralnego układu nerwowego, choroby raka, Hashimoto oraz innych odziedziczonych po przodkach chorób.
 
4.Sesja za pomocą Świadomego oddechu.
 
W trakcie oddechu możemy pozbyć się nawet najbardziej uporczywego bólu już w pięć minut bez żadnych tabletek, pomaga uzdrowić najbardziej zadawnione wzorce chorobowe, poprawia koncentrację uspokaja i wycisza umysł.
 
5.Sesja przy użyciu metody kanapkowej.
 
W trakcie tej sesji uzdrawiamy bóle natury fizycznej i emocjonalnej.
Dzięki dotykowi, po obu stronach chorobowo zmienionego miejsca uzdrawiamy wszystko to, co się pomiędzy dłońmi znajduje.
 

1. Session with quantum touch.


As a result of the collapse of the wave, the body faints under the influence of the action, experiencing a change characterized by a pleasant sensation of relief.

This method is extremely effective in the field of healing.
It allows us to heal our body from physical diseases, and even those that may be incurable.


2. Traveling in time and space.


We use this method to find the source of the damage pattern problem in the use of common disorders in the DNA chain, damage patterns such as, for example, Central system diseases, cancer, Hashimoto’s and other ancestrally inherited diseases.


3. Session Anticipation and extrasensory feeling.


This method helps to find the reason why filters are often used in the DNA chain of damage patterns, such as Central System diseases, Cancer diseases, Hashimoto’s and other ancestrally inherited diseases.


4. Session with the help of Conscious Breath.


While breathing, we can help even the most persistent pain in five minutes without any effects, helping the best old patterns of disease, improving concentration, calming and calming the mind.


5. Session using the sandwich method.


In this session we heal natural and emotional pain.
Thanks to touch, on both sides of the damage to the changed place, we heal everything that happens.

“Beatko nie wiem jak wyrazić swoją wdzięczność. Podczas Transformacji poczułam wszechogarniające ciepło, moje ciało stało się lekkie I ból plecòw ustąpił. Wow! to cudowne uczucie doznać uzdrowienia w kilka minut. Dziękuję Ola”

QUESTIONS?

Whether you’re curious about our services, or just want to talk,  we’re here to answer any questions.