Usługi | Our Services

Unikalne Techniki Pracy | Unique Work Techniques

Dzięki ponad dekadzie doświadczeń w pracy z innymi ludźmi, rozwinęłam wyjątkowe umiejętności, które w błyskawicznym tempie są w stanie rozwiązać wiele problemów zarówno natury mentalnej, jak i fizycznej.

Thanks to over a decade of experience in working with other people, I have developed exceptional skills that are able to quickly solve many problems, both mental and physical.

Sesja Z Dotykiem Kwantowym | Quantum Touch​ Session

Sesja z dotykiem kwantowym to sesja polegająca na odnalezieniu dwóch punktów w przestrzeni odpowiadającym wzorcom chorobowym lub innym wzorcom problemowym dotyczącym pacjenta.
Na skutek załamania się fali, ciało pod wpływem dotyku omdlewa doznając zmiany charakteryzującej się przyjemnym doznaniem ulgi .
W większości przypadków bóle znikają prawie natychmiast a ciało staje się zrelaksowane, po tym następuje szybki proces uzdrowienia naszego ciała.
Czy coś może powstrzymać uzdrowienie?
Tak.
Świadomy lub podświadomy brak zgody pacjenta.

 • Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
 • Ogólna prawie natychmiastowa poprawa stanu zdrowia fizycznego i mentalnego.
 • Uzdrawianie wszelkiego rodzaju nerwobóli.
 • Zmiana myślenia na pozytywne.
 • Poniesienie poziomu energetycznego swego organizmu.
 • Tworzenie zdrowych warunków życia sobie I swoim bliskim.
 • Relaksacja ciała I umysłu.

 

Happy woman's day poster template with photo copy 2

Sesja Przewidywanie I Odczuwanie Pozazmysłowe | Anticipation and Extrasensory Sensation Session

Każdy z nas posiada tak zwany szósty zmysł.
Jesteśmy zdolni do przewidywania sytuacji, które mają nastąpić i ustrzeżenia się przed ich tragicznymi skutkami.
Wielu z nas przekonało się, że podczas gdy przebywamy w gronie tak zwanych toksycznych ludzi sami odczuwamy obniżenie energii życiowej. Często towarzyszy temu stagnacja, podenerwowanie, zauważalne są także stany lękowe.
Przyczyną jaka wywołuje te nieprzyjemne uczucia, jest komunikacja międzyludzka, która odbywa się na zasadzie przesyłania informacji jako elektromagnetycznych fal w przestrzeni. W myśl zasady, że myśl posiada ładunek elektryczny a uczucie ładunek magnetyczny wszyscy jesteśmy zdolni odczuwać myśli innych istot bez komunikacji ustnej. Informacje przesyłane są na poziomie podświadomym, przez każdą istotę żyjącą. Podobnie jak ptaki, które porozumiewają się w przestrzeni bez słów. Tworząc klucz wszystkie lecą w tę samą stronę.
 • Rozwinięcie uważności i koncentracji.
 • Odkrycie w sobie  wewnętrznej mądrości.
 • Odnalezienie w sobie głęboko ukrytych talentów.
 • Otwarcie trzeciego oka.
 • Przyciąganie obfitości.
 • Odnalezienia wymarzonej pracy -awanse
 • Wzrost finansów.
pocket watches, chains, vintage-436567.jpg

Sesja Podróże W Czasie I Przestrzeni | Session Travels in Time and Space

Na podstawie przeprowadzonych przez samego dr.David R.Hawkins badań, jesteśmy w stanie przenieść się w czasie i przestrzeni korzystając z nadprzyrodzonych zdolności do opuszczania ciała, które posiada każda ludzka istota.
Mentalnie, jesteśmy w stanie przenosić się w czasie, aż do momentu samych narodzin, a gdy zaistnieje taka potrzeba to nawet do przeszłych wcieleń, w celu odnalezienia przyczyny powstałego w wyniku często występujących zaburzeń genetycznych w łańcuchu DNA, wzorców chorobowych takich jak np. choroby Centralnego układu nerwowego, choroby raka, Hashimoto oraz innych odziedziczonych po przodkach chorób.
Ta sesja pomaga także w pozbyciu się zadawnionych sporów w związkach międzyludzkich a także braków finansowych.

 • Zwiększenie przepływów finansowych oraz ogólnej obfitości.
 • Usuwanie tak zwanych klątw rodowych.
 • Możliwość zjednoczenia się ze swoim wyższym Ja.
 • Odkrycie wewnętrznej mądrości
 • Usuwanie traum z przeszłości.
 • Uzdrawianie genetycznie uwarunkowanych chorób.
 • Poprawa relacji w związkach partnerskich.
Happy woman's day poster template with photo-2

Sesja za pomocą Świadomego oddechu | Session using Conscious Breath

Prawidłowe przeprowadzenie świadomego oddechu pozwala nam pozbyć się nawet najbardziej uporczywego bólu już w pięć minut bez żadnych tabletek przeciwbólowych, które mają często szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.
Dłuższe praktykowanie oddechu pomaga uzdrowić najbardziej zadawnione wzorce chorobowe nabyte na skutek długotrwałego stresu.
Oddech relaksuje ciało i umysł skutkiem czego sami stajemy się spokojniejsi bez względu na zaistniałe stresujące sytuacje w pracy w szkole czy w życiu prywatnym. Dodatkowo sesje oddechowe wspomagają koncentrację, pomagają w doskonały sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Sesje te pomagają także w utrzymaniu na wysokim poziomie sił witalnych nawet w późniejszym wieku, a to z kolei pomaga nam zachować młody promienny wygląd na wiele lat.
Happy woman's day poster template with photo-2 copy

Sesja Przy Użyciu Metody Kanapkowej | Session Using The Sandwich Method

Jeśli zbliżymy do siebie dwie dłonie, łatwo będziemy mogli poczuć delikatnie wibrującą pomiędzy nimi energię. Wyraźnie można też zauważyć ciepło jakie emanuje z wnętrza dłoni. To wszystko świadczy o tym, że uzdrawiająca energia przepływa przez nasze dłonie. Dzięki temu dotyk po obu stronach chorobowo zmienionego miejsca, uzdrawia wszystko to co się pomiędzy nimi znajduje.
Dowodem na to był sam Jezus, który za każdym razem gdy uzdrawiał, kładł obie dłonie na chorym, co można zauważyć na filmie “Jezus uzdrowiciel”.
Jego energia przepływała przez miejsca chorobowo zmienione w ciele chorego, czego wynikiem były natychmiastowe cudowne uzdrowienia.
 
Sesja uzdrawiania zadawnionego bólu emocjonalnego oraz silnych stanów depresji lękowych.
Metoda odczuwania wewnętrznego bólu emocjonalnego połączona ze Świadomym oddechem jest najskuteczniejszą ze wszystkich metod jakie znam, w uzdrowieniu się z emocjonalnego bólu z przeszłości, stresów pourazowych a także depresji lękowych.
 
Wszystkie wyżej wymienione metody uzdrawiania, są bardzo łatwe do opanowania w krótkim czasie przez każdego. Każdy z was jest w stanie uzdrowić swoje ciało, umysł a także niesprzyjające wam sytuacje życiowe.
Korzyści z tego płynące są jak Źródło Cudownej Esencji Istnienia, jak ponowne narodziny w Nowej wymarzonej rzeczywistości.
 

All the healing methods mentioned above are very easy to learn in a short time by anyone. Each of you is able to heal your body, mind as well as unfavorable life situations.
The benefits of this are like the Source of the Wonderful Essence of Being, like rebirth in a New dream reality.

Kursy Online Dla Każdego | Online Courses For Everyone

Poprawić relacje z partnerem, rodziną,otaczającymi cię ludźmi.
Zamienić swoją rzeczywistość na taką, która będzie zgodna z Twoimi oczekiwaniami.

Transformacja przestrzenna  uspokaja, pomaga w skupieniu.

Rozwija umysł na poziomie Centrojestestwa.
Pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji.

Improve your relationship with your partner, family and people around you.
Replace your reality with one that will be in line with your expectations.

Spatial transformation calms down, helps in concentration.

Develops the mind at the level of Centrobeing.

It helps in making the right decisions.

15 Years Experience

5 Star Rating