Kontakt | Contact Us

You can find us at

EMAIL

bodyandmind05@gmail.com

PHONE NUMBER

+353 (86) 201 6280

Let's get in touch

Pragnę pomóc wam obudzić w sobie piękno, miłość, twórczość, radość i wewnętrzny spokój.

Pragnę pomóc wam odnaleźć w sobie pierwotny potencjał, dzięki któremu będziecie zdolni za pomocą sprawdzonych metod uzdrowić wzorce chorobowe zarówno w ciele fizycznym jak też na poziomie mentalnym.

I want to help you awaken beauty, love, creativity, joy and inner peace in yourself.


I want to help you find your original potential, thanks to which you will be able to heal disease patterns both in the physical body and on the mental level using proven methods.

stone tower, balance, meditation-4519290.jpg